Kako pretražujemo internet?

Prema podacima pretraživača Pogodak, još uvek ga ne pretražujemo dovoljno inteligentno. Naime, u proseku koristimo 1,87 reči tražeći sadržaje na internetu. U poređenju sa informatički razvijenijim zemljama, zaostajemo 1,43 reči… Prošle godine je svetski prosek 3,3 reči, a 2004. je iznosio 2,5 reči, tako da se očekuje da trenutni svetski prosek dosegnemo za oko 4 godine.

Ali zašto je uopšte ovaj podatak bitan? Prema istraživanjima kompanije Oneupweb, porastom broja reči u pretragama povećava se stopa konverzija. Odnosno povećava se broj posetilaca sajta koji izvrše akciju koju su autori lokacije i želeli da bude izvršena, a to je sve u direktnoj vezi sa oglašavanjem na internetu. Svaki zaključak prepuštam vama…

You may also like...

No Responses

  1. to samo znači da mi dobro znamo što tražimo 🙂

  2. Marko says:

    Ili da nas puno toga interesuje, pa kucamo jednostavne pojmove koji će nam dati više rezultata 😀

  3. Pedja says:

    Ili da o svemu znamo sve, tek se po neka nepoznata rec provuce 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *