Daily Archive: March 7, 2007

Šta znače TCP/IP, PHP, HTML… 0

Šta znače TCP/IP, PHP, HTML…

Konačno se neko potrudio da na jednom mestu sistematično objasni veliki broj skraćenica koje se u IT svetu neprestano koriste. A osim što je tekst na sajtu Maksimalno.com vrlo informativa, ilustrovan fotografijama vrlo zanimljivih...

Licenca Creative Commons na srpskom 0

Licenca Creative Commons na srpskom

Kako javlja Internodium, srpska verzija Creative Commons licence je još malo pa gotova. Naime, objavljen je draft na srpskom i engleskom jeziku, sa objašnjenjima bitnih tekstualnih razlika između engleskog originala i verzije prilagođene srpskom...