Daily Archive: September 10, 2007

WTF je JCI?! 0

WTF je JCI?!

Da me neko pre ovog vikenda pitao da li znam šta je JCI (pritom izgovarajući akronim) verovatno bih bledo blejao? Razloženo na Junior Chamber International reakcija ne bi bila mnogo drugačija, ali to je...