Tagged: Autorska prava

Nova muzička industrija 0

Nova muzička industrija

Prilično nespretno pokušavam da otvorim pitanja, možda i da dam neki odgovor, o tome kako bi muzička industrija trebalo da izgleda. Inspiracija stiže direktno od Bona koji u svojih 10 želja za narednih 10...

Licenca Creative Commons na srpskom 0

Licenca Creative Commons na srpskom

Kako javlja Internodium, srpska verzija Creative Commons licence je još malo pa gotova. Naime, objavljen je draft na srpskom i engleskom jeziku, sa objašnjenjima bitnih tekstualnih razlika između engleskog originala i verzije prilagođene srpskom...