Tagged: CePIT

Internet i politika 0

Internet i politika

Naravno, razvoj informacionih tehnologija, informacionog društva i elektronske uprave u potpunosti zavisi od političkoekomske situacije i, znatno više, od volje vlasti da se navedenim temama ozbiljno bave. Ipak, podaci koji slede nemaju veze sa...