Tagged: Dan mladosti

Srećan vam Dan mladosti 0

Srećan vam Dan mladosti

Meni na 25. maj najjasnije sećanje iz 3. razreda osnove škole (NH Branko Parać). Taj Dan mladosti smo provodili na Tari, na rekreativnoj nastavi. Sa nama su bili i učenici drugih škola, ali i...