Tagged: Džez

Dve godine časopisa Hi-Files 0

Dve godine časopisa Hi-Files

Uvek mi je drago kada projekat nastao iz ljubavi i posvećenosti nekoj oblasti uspešno živi (opstaje) na našem tržištu koje je poslednjih godina turbulentno… A naročito mi je drago kada je u pitanju časopis...