Tagged: FON

Svetska mreža hot-spotova 0

Svetska mreža hot-spotova

Na adresi www.fon.com nalazi se prezentacija veoma zanimljivog projekta FON koji je organizovan pod sloganom WiFi For All (WiFi za sve)… Projekat okuplja dobre duše (ali i one koji bi nešto da zarade) širom...