Tagged: SETI@Home

BOINC 0

BOINC

Odavno planiram da pišem o distribuiranom računarstvu, odnosno o projektu izraslom iz čuvenog SETI@Home. Uspeh dotičnog projekta autore je naveo da naprave BOINC. Ideja projekta je da se za raznovrsna istraživanja iskoriste računari volontera...